موسسه عفاف و حجاب استان اصفهان

ارسال شده 2 سال قبل
 • وضعیت فعالیت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مرجع صدور مجوز
  استانداری اصفهان
 • نام مدیریت
  آقایي رنجبر
 • مأموریت اصلی
  ترويج ارزشها و فرهنگ اسلامی
 • سایر خدمات مرکز
  ترويج فرهنگ عفاف و حجاب
 • محدوده فعالیت
  اصفهان
 • تاریخ صدور مجوز
  1398/08/30
 • شماره ثبت سمن
  5805
 • شرح کلیه فعالیت ها
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت فعالیت ها و اهداف
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شناسه ملی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ تاسیس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ ثبت
  1398/02/30
 • شماره جواز
  81510
 • رئیس هیئت مدیره
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • نایب رئیس هیئت مدیره
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • بازرس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • بازرس علی البدل
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • اعضای اصلی
  اطلاعاتی در دسترس نیست

 • پل های ارتـــــباطی

 • آدرس
  کوچه سرای مخلص كوچه چاه حاج ميرزا پلاك 15 طبقه همكف
 • تلفن
  031-32248005
 • موبایل
  09138700702
 • فکس
  031-32248005
 • کدپستی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • وب سایت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • پست الکترونیکی ( ایمیل)
  اطلاعاتی در دسترس نیست

شرح موسسه