انجمن فشار خون استان اصفهان

ارسال شده 2 سال قبل
 • وضعیت فعالیت
  فعال
 • مرجع صدور مجوز
  استانداری اصفهان
 • نام مدیریت
  آقای دكتر نجفیان
 • مأموریت اصلی
  بهداشت و درمان
 • سایر خدمات مرکز
  توسعه بهداشت عمومی
 • محدوده فعالیت
  اصفهان
 • تاریخ صدور مجوز
  1397/07/09
 • شماره ثبت سمن
  5524
 • شرح کلیه فعالیت ها
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت فعالیت ها و اهداف
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شناسه ملی
  14007742220
 • تاریخ تاسیس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ ثبت
  1397/05/04
 • شماره جواز
  58753
 • رئیس هیئت مدیره
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • نایب رئیس هیئت مدیره
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • بازرس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • بازرس علی البدل
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • اعضای اصلی
  اطلاعاتی در دسترس نیست

 • پل های ارتـــــباطی

 • آدرس
  محله زوان كوچه مسجد حسن بن علی كوچه شهيد رحمانی طبقه همكف
 • تلفن
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • موبایل
  09133264550
 • فکس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • کدپستی
  8158388994
 • وب سایت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • پست الکترونیکی ( ایمیل)
  اطلاعاتی در دسترس نیست

شرح موسسه