انجمن جوانان ناشنوای مهر سخن اصفهان

ارسال شده 2 سال قبل
 • وضعیت فعالیت
  فعال
 • مرجع صدور مجوز
  استانداری اصفهان
 • نام مدیریت
  آقای درويشی
 • مأموریت اصلی
  رفاه اجتماعی ، ارتقای مهارتهای معلولين
 • سایر خدمات مرکز
  حمايت از معلولين (عضوپذير)
 • محدوده فعالیت
  اصفهان
 • تاریخ صدور مجوز
  1389/12/15
 • شماره ثبت سمن
  1671
 • شرح کلیه فعالیت ها
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • مأموریت فعالیت ها و اهداف
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • شناسه ملی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ تاسیس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • تاریخ ثبت
  1384/02/21
 • شماره جواز
  204334
 • رئیس هیئت مدیره
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • نایب رئیس هیئت مدیره
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • بازرس
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • بازرس علی البدل
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • اعضای اصلی
  اطلاعاتی در دسترس نیست

 • پل های ارتـــــباطی

 • آدرس
  خ بزرگمهر كوی فرهنگيان روبروی گرمابه قديمی
 • تلفن
  031-32674527
 • موبایل
  09138710431
 • فکس
  031-32674527
 • کدپستی
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • وب سایت
  اطلاعاتی در دسترس نیست
 • پست الکترونیکی ( ایمیل)
  اطلاعاتی در دسترس نیست

شرح موسسه